De heer Luc Missorten treedt af als bestuurder van de Raad van Barco NV

De heer Luc Missorten treedt af als bestuurder van de Raad van Barco NV

In het licht van de flexibelere corporate governance-regels die recentelijk zijn vastgesteld, had de Raad van Bestuur van Barco NV voorgesteld om de heer Luc Missorten opnieuw te kwalificeren als onafhankelijk bestuurder, ondanks zijn lange aanstelling bij de Vennootschap.

De herkwalificatie van de heer Missorten als onafhankelijk bestuurder lijkt tijdens de aandeelhoudersvergadering van 2020 onvoldoende steun te hebben ontvangen. Als gevolg hiervan zouden er extra uitdagingen kunnen ontstaan ​​voor de herbenoeming van andere bestuurders en vervolgens voor de samenstelling van de comités van de raad. In het belang van het bedrijf heeft de heer Missorten daarom besloten zijn mandaat, dat in 2021 afloopt, niet af te ronden en met ingang van 9 april 2020 af te treden als bestuurder van de vennootschap. De heer Luc Missorten zal zijn steun blijven verlenen als senior adviseur van het bedrijf.

Missorten is bijna 12 jaar lid van de Raad van Bestuur en was sinds 2010 voorzitter van het auditcomité van Barco en was ook lid van het remuneratie- en benoemingscomité.

Bewondering

Het bedrijf en de Raad van Bestuur willen hun grootste bewondering uitspreken voor zijn jarenlange loyale dienst en zeer gewaardeerde bijdragen aan de ontwikkeling van de Vennootschap, het succesvol ondersteunen van het managementteam en het spelen van een constructieve rol in de Raad en in Barco’s commissies. Missorten heeft de belangen van Barco altijd voor die van hemzelf gesteld en het bedrijf kijkt er naar uit om te blijven putten uit zijn ervaring en wijsheid als adviseur van het bedrijf.

Lees voortgang

Delen met anderen