Evenementenbranche eist duidelijkheid en extra steun

Evenementenbranche eist duidelijkheid en extra steun

De evenementenbranche heeft de afgelopen dagen bijna anderhalf jaar aan gedegen onderzoek, inzet en voorbereiding om weer veilig en verantwoord evenementen te kunnen organiseren voor hun ogen zien verdampen. Met verbazing over de volstrekte willekeur van het kabinet en gevoelens die laveren tussen boosheid en verdriet over het oneerlijk en argumentloos overheidsbeleid, pleiten de VVEM en de VNPF namens de steeds zwaarder getroffen branche voor duidelijkheid en financiële steun.

De aankondiging tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag dat eendaagse evenementen de komende weken alleen nog maar met zitplekken en lagere capaciteit mogen doorgaan en dat pas 13 augustus meer duidelijkheid komt voor de evenementen na die datum (inclusief meerdaagse evenementen die tot die tijd überhaupt niet plaats mogen vinden), voelt als een doodsteek voor onze  branche. Dit terwijl we als branche als eerste dicht moesten, veruit als laatste weer open mogen en in tegenstelling tot andere branches al twee seizoenen geen enkele omzet hebben kunnen draaien. Uiteraard is het begrijpelijk dat er bij een oplopende besmettingsgraad maatregelen worden genomen. Nu wordt echter binnen die maatregelen de branche die überhaupt niet heeft bijgedragen aan die hogere besmettingsgraad keihard getroffen.

Fieldlab Evenementen

Het is juist onze branche geweest – de enige branche zelfs in Nederland – die de afgelopen maanden in samenwerking met wetenschap en ministeries actief heeft gezocht naar oplossingen. De Fieldlab Evenementen hebben bewezen dat evenementen – zelfs bij een zeer ernstig risiconiveau – met de juiste maatregelen en strakke naleving daarvan veilig en verantwoord georganiseerd kunnen worden. Het programma, met 129.000 bezoekers en 103 mogelijke besmettingen terwijl het risiconiveau in Nederland op dat moment zeer ernstig was en de ziekenhuizen vol lagen, was het meest uitgebreide onderzoek in de wereld en werd geprezen door alle bewindslieden.

Resultaten

Dat de resultaten van de door onze branche gerealiseerde onderzoeken aan de kant geschoven zijn door exact dezelfde bewindslieden die ze luttele weken geleden nog prezen, is niet te verkroppen. De overheid heeft op onduidelijke gronden de beoordelingscriteria aangepast van ziekenhuisopnames naar het aantal besmettingen, daarmee is andermaal de eigen routekaart overboord gegooid. Voor festivals die tot 13 augustus plaatsvinden is deze plotse koerswijziging, luttele weken nadat de branche op basis van de onderzoeksresultaten van Fieldlab Evenementen een ‘go’ kreeg, een enorme strop. Organisaties van (meerdaagse) evenementen die ná die periode zijn gepland, zijn door de overheid in een onmogelijke situatie gemanoeuvreerd. Evenementen kunnen, in tegenstelling tot de horeca, niet met één druk op de knop weer starten. Het is een volkomen onrealistische situatie voor organisatoren om leveranciers, personeel, artiesten en bezoekers nog weken aan het lijntje te houden. Er is nu duidelijkheid van de overheid nodig en niet pas half augustus.

Duidelijkheid

De komende tijd willen de VVEM en de VNPF actief met de bewindslieden om tafel om die duidelijkheid te krijgen. Onbeantwoorde vragen moeten beantwoord worden en wij vinden dat wat nog over is van het seizoen zo snel mogelijk moet worden vrijgegeven, niet pas op 13 augustus. Ook willen we voor deze keer op keer als eerste geslachtofferde branche een duidelijk en vastomlijnd beleid realiseren. In een wereld waarin corona nog langere tijd aanwezig zal zijn, moeten we gaan nadenken over fundamentele en structurele oplossingen voor de lange termijn. Het beleid zoals dat nu wordt gevoerd heeft een verwoestend effect op niet alleen het evenementenseizoen in de zomer, maar ook op de periode die volgt. Het vertrouwen van organisatoren, sponsoren, kaartkopers, artiesten en vele andere betrokken partijen is ook al aan het wankelen voor komend najaar. De impact van de beslissing is veel groter dan men zich realiseert. De evenementenbranche is er eentje die niet op stel en sprong ‘aan’ of ‘uit’ kan. Onze toekomst is gebaat bij een gedegen beleid en een daarbij horende langetermijnvisie en -garantie vanuit de overheid. Vandaar dat we het gesprek willen starten over onder meer de directe steun voor de komende maanden en over NOW en TVL na Q3.

De VVEM en de VNPF zijn van mening dat het afgelasten van activiteiten op (te) korte termijn een schadevergoeding- dan wel zorgplicht met zich meebrengt. Concreet vragen de VVEM en de VNPF namens onze branche om het volgende:

  • Voor partijen die vallen binnen de garantieregeling (TRSEC) een verhoging van de 80 procent vergoeding naar 100 procent. In de nu gecreëerde omstandigheden kunnen organisatoren dat verschil van 20 procent niet opbrengen, temeer niet nu het evenement anders dan eerder toegezegd (een termijn van zes weken) op te korte termijn is afgezegd.
  • Voor partijen die eveneens op deze onredelijk korte termijn afgelast zijn maar geen beroep kunnen doen op de garantieregeling, moet ook een 100 procent vergoeding van de geleden schade gelden.

  • Partijen die evenementen organiseren na 13 augustus moeten duidelijkheid krijgen. Als zij hun evenement afblazen, moeten zij een beroep kunnen doen op de garantieregeling of een soortgelijke dekking. Als zij doorgaan moeten zij de zekerheid krijgen dat hun evenement doorgang zal mogen vinden. Met het oog daarop is een vergoeding van (een deel van) de gages van niet EU-artiesten artiesten als onderdeel van TRSEC onontbeerlijk. Dit is vanuit de regeling beredeneerd een relatief klein bedrag, maar voor organisatoren essentieel voor de voortgang van evenementen. 

Tevens vragen de VVEM en de VNPF om financiële steun voor de sector. Concreet betekent dit dat het plafond van €1.800.000,- op TVL-vergoedingen moet verhoogd worden tot
€600.000,- per kwartaal. Dat betekent geen rem op vergoedingen, maar doorzetten van bestaande vergoedingen naar de komende kwartalen. Daarnaast vragen de VVEM en de VNPF dat de recente wijziging op de NOW Q3 voor de evenementenbranche wordt teruggedraaid en dat de reguliere steunpakketten (onder meer NOW – TVL – TOZO – TONK) voor de evenementenbranche worden doorgezet naar Q4-2021 en Q1-2022.

Voor de evenementenbranche betekenen de recente maatregelen dat we voor het tweede achtereenvolgende jaar een verloren seizoen hebben. Als deze branche wil overleven, zullen er structurele maatregelen moeten worden getroffen waardoor de evenementenbranche niet steeds weer het kind van de rekening wordt en we kunnen uitkijken naar een gezonde herstart in 2022.

Lees voortgang

Delen met anderen