Fabrikanten ontvangen geen ondersteuning Tegemoetkoming Vaste Lasten

Fabrikanten ontvangen geen ondersteuning Tegemoetkoming Vaste Lasten

Jan Verheijen, eigenaar van Interal T.C., heeft daarom met een aantal andere vakbroeders Fabrikanten Entertainment Industrie Nederland (FEIN), in het leven geroepen. Zelf is hij secretaris van FEIN. “Op dit moment zijn wij volop bezig om dit probleem landelijk onder de aandacht te brengen, zoals bij de ministeries via de VVEM, alsook via de Koninklijke Metaal Unie en MKB Nederland zelf. Niet de SBI-code moet bepalend zijn, maar het omzet/verlies als geheel dient leidend te zijn. Mochten de SBI-codes leidend blijven, dienen er oplossingen te komen voor bedrijven die wel een groot omzetverlies lijden in de getroffen sectoren, maar niet de SBI-code hebben die daar dan weer bij hoort.”

Tot de FEIN hebben zich nu onder ander al partijen als Interal T.C., Prolyte, Innodeck, Eurotruss, Sixty82, Audipack, RDAV , Roe Visual, Alprocon, Admiral en Van den Oetelaar aangesloten.

Voorwaarden TVL

De net afgelopen TOGS-regeling en de nieuwe regeling die er aan zit te komen – de Tegemoetkoming Vaste Lasten regeling voor het MKB (TVL) – helpt bedrijven bij het betalen van een deel van de vaste lasten. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, die nog loopt tot 1 oktober 2020, gelden de volgende voorwaarden;

  • Minimaal 30% omzet verlies
  • Niet meer dan 250 mensen in dienst
  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • En als bedrijf moet je behoren tot de getroffen sectoren, bepaald op basis van je inschrijvingscode bij de Kamer van Koophandel. Terug te vinden op de lijst met vastgestelde SBI-codes

SBI-code

De SBI-code staat voor Standaard Bedrijfsindeling, welke in 2008 is opgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek en als zodanig ook ingevoerd door en bij de Kamer van Koophandel. Met als doel om per bedrijfstak, met mogelijke onderverdelingen, te komen tot statistische informatie. Niet meer en niet minder.

Generieke bestanden

De ondersteuningsmaatregelen van de regering diende snel opgetuigd te worden en men is daarbij uitgegaan van generieke bestanden die snel te koppelen waren en grosso modo te controleren zijn, zoals omzetgegevens, afdrachten loonbelasting en inschrijving code bij de Kamer van Koophandel. Snelheid was geboden. Secretaris Jan Verheijen: “Probleem alleen is dat die generieke gegevens ook wel heel sterk leidend blijven voor de regels. Aanpassingen en uitzonderingen zijn niet of nauwelijks mogelijk, met alle gevolgen van dien voor die bedrijven die erbuiten vallen.”

Een verklaring van een register accountant zou een snelle en eenvoudige methode kunnen zijn om een ‘work around’ te realiseren voor die bedrijven die onbedoeld buiten de regeling vallen.

Metaal verwerkend bedrijf

Jan vervolgt: “In ons geval als fabrikanten werken wij allemaal voor de evenementenindustrie; onze omzet wordt voornamelijk gemaakt binnen deze branche. Maar op basis van onze inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel worden wij veelal gezien als een Metaal Verwerkend bedrijf. En de metaalsector als geheel valt buiten de getroffen sectoren, omdat zij nu veelal nog geen of weinig last hebben van omzetverlies als gevolg van de Covid-19. Dit betekent dat wij als fabrikanten tot nu toe geen gebruik kunnen en mogen maken van deze tegemoetkoming vaste lasten maatregel, terwijl we te maken hebben met forse doorlopende vaste lasten en een omzetverlies van tot wel 90%. Dit komt voornamelijk omdat de evenementensector op slot zit.”

Productie ligt nagenoeg stil

“De productie ligt grotendeels stil, voor de mensen is er nauwelijks werk, maar we (de leden) willen ook niet meteen volledig afschalen”, aldus Jan. “Met kunst en vliegwerk proberen we het voor iedereen draaiende te houden. Tel daarbij op de Inkoop grondstoffen (afnemend) en financiering gereed product (oplopend) en een debiteurenportefeuille die grotendeels op slot zit, dan hoef je geen grote econoom te zijn om te berekenen dat ook de fabrikanten in heel zwaar weer zitten.

Misschien nog wel een groter probleem is dat als wij niet gezien worden als een onderdeel van de evenementensector en dat we na 1 oktober mogelijk overal gaan buiten vallen. Binnen een half jaar van world-leading naar een overlevingsscenario.  Elke ondersteuning is meer dan welkom/noodzakelijk.”

Lees voortgang

Delen met anderen