FNV leden wijzen cao-eindbod publieke omroepen af

FNV leden wijzen cao-eindbod publieke omroepen af

Tweederde (65%) van de FNV leden stemde tegen het cao eindbod van de publieke omroepen. Het feit dat hun werkgever niks wilde afspreken over meer werkzekerheid gaf voor velen de doorslag.

Omroeppersoneel wil meer werkzekerheid

Van het omroeppersoneel heeft 60% een vast en 40% een tijdelijk contract. Andrée Ruiters, cao-onderhandelaar FNV Media & Cultuur: “Veel van de mediamakers (en dus ook leden van de FNV) werken al jarenlang voor de omroep, maar nog altijd op een tijdelijk contract. Ze willen na jarenlange onzekerheid eindelijk de waardering krijgen die ze verdienen. Minder tijdelijke contracten is ook in het belang van de omroep. Kennis en kunde verdwijnt bij de omroepen. Dit is publiek geld dat duurzamer ingezet moet worden. Omroepdirecteuren hebben daarin hun verantwoordelijkheid.”

Mager loonbod 

Anderen stemden tegen vanwege het magere loonbod van 5% verdeeld over 3 jaar of omdat ze willen dat hun werkgever met betere toezeggingen komt voor de aanpassingen van het nabestaandenpensioen.

Overleg hervatten

FNV Media en Cultuur heeft dinsdag de werkgevers formeel geïnformeerd dat tweederde van haar leden het eindbod heeft afgewezen. Ruiters: “Een duidelijk signaal van de omroepmedewerkers. We hopen dat de omroepen dit signaal oppakken en bereid zijn om hun medewerkers tegemoet te komen.”

Fair Practice Code is goede start

De FNV leden geven aan dat de Fair Practice Code die is afgesproken een eerste stap in de goede richting is om tegemoet te komen aan ‘gelijk werk, gelijk loon tegen gelijke kosten’.

CAO geldt voor 4900 mediamakers

Deze CAO geldt voor 4900 mediamakers. Daarvan werken er zo’n 3600 bij de NPO en 1300 per de RPO. Zij werken voornamelijk achter de schermen als bijvoorbeeld redacteur, cameraman of vrouw, regisseur of editor. De meeste leden van vakbond NVJ en CNV stemden wel in met het eindbod. 

Lees voortgang

Delen met anderen