FNV: Situatie publieke omroepen schreeuwt om ingrijpen van minister

FNV: Situatie publieke omroepen schreeuwt om ingrijpen van minister

Minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen beloofde vorig jaar dat hij nog voor de zomer met voorstellen zou komen om de arbeidsmarktpositie van mediamakers bij de publieke omroep te versterken. Dit deed hij na een manifestatie van omroepmedewerkers die meer werkzekerheid en een stabielere financiering vanuit de overheid eisten. In een brief vandaag aan de minister vraagt FNV Media en Cultuur hem om zijn belofte na te komen, zodat publieke omroepen en productiebedrijven zich als fatsoenlijke werkgevers en opdrachtgevers gaan gedragen.

Andreé Ruiters, bestuurder FNV Media en Cultuur: ‘Landelijke en regionale publieke omroepen lijken onvoldoende te beseffen dat ze met publieke middelen werken. Ze betalen aan de ene kant sommige presentatoren meer dan volgens de wet mag, terwijl ze aan de andere kant heel veel mensen achter de schermen juist onderbetalen en hun rechten uithollen via een carrousel van tijdelijke contracten, veel te lage zzp-tarieven en Tentoo-constructies.’

Slob moet belofte nakomen

Omroepmedewerkers doen jarenlang structureel werk, maar krijgen toch geen vast contract. ‘Je krijgt iedere keer een tijdelijk contract en dan net voor je recht hebt op een vast contract ‘moet je met WW-vakantie’ voor je terug mag komen’, aldus een omroepmedewerker. Ruiters: ‘De kosten worden afgewenteld op de makers en de samenleving. Daarna begint de contractencarrousel opnieuw. Veel kennis en kunde gaat zo verloren en publiek geld wordt hiermee verspild. De minister is met ons en omroeppersoneel in gesprek gegaan en beloofde beterschap; eerst voor de zomer, daarna rond Prinsjesdag. Maar hij is nog steeds niet met maatregelen gekomen om de misstanden aan te pakken. Zijn ministerie is opdrachtgever van deze publieke dienstverlening.’

Ministerie als opdrachtgever verantwoordelijk

De FNV wil dat minister Slob zijn beleid aanpast omdat het nu verdere flexibilisering in de hand werkt en wil dat hij voorwaarden aan subsidieverlening in de Mediawet opneemt.

De concrete maatregelen die de FNV voorstelt:

  • Aanpassing van de Mediawet; door daarin randvoorwaarden op te nemen zodat publieke omroepen meer en eerder vaste dienstverbanden aangaan, geen ‘Tentoo-constructies’ gebruiken en reële zzp-tarieven hanteren. Bij aan- en uitbestedingen van productiewerk aan bedrijven zou in de wet als voorwaarde moeten gelden dat tenminste arbeidsvoorwaarden op het niveau van de cao Omroeppersoneel gehanteerd worden.
  • Zorgen voor een stabiele begroting en teruglopende STER-inkomsten compenseren.
  • De financiering van programma’s zo regelen dat werkzekerheid en talentbehoud de uitgangspunten zijn.
  • Omroepwerkgevers aanspreken op goed werkgeverschap en duurzame en doelmatige besteding van publiek geld.

Eindbod cao Omroeppersoneel

Omroepwerkgevers hebben tijdens de cao-onderhandelingen vorige week een eindbod neergelegd. Daarmee gaan zij totaal voorbij aan de breed gedragen vraag van omroepmedewerkers voor meer werkzekerheid. De FNV wil afspraken die leiden tot meer vaste contracten en reële tarieven voor zzp-ers die niet cao-ondermijnend werken.
De FNV wil dat de minister en omroepdirecteuren stoppen met naar elkaar te wijzen wie er wat aan moet doen, maar hun verantwoordelijkheid nemen en zich als fatsoenlijk opdrachtgever en werkgever gaan gedragen.

De cao Omroeppersoneel geldt voor zo’n 4900 publieke omroepmedewerkers bij de NPO en RPO samen. Zo’n 3600 bij de landelijke en 1300 bij de regionale. Zij werken voornamelijk achter de schermen als bijvoorbeeld redacteur, productieassistent, regisseur of editor. Daarnaast werken er enkele duizenden mensen aan programma’s van de publieke omroepen als zzp-er, via Tentoo-constructies en bij productiebedrijven als NEP en United.Minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen beloofde vorig jaar dat hij nog voor de zomer met voorstellen zou komen om de arbeidsmarktpositie van mediamakers bij de publieke omroep te versterken. Dit deed hij na een manifestatie van omroepmedewerkers die meer werkzekerheid en een stabielere financiering vanuit de overheid eisten. In een brief vandaag aan de minister vraagt FNV Media en Cultuur hem om zijn belofte na te komen, zodat publieke omroepen en productiebedrijven zich als fatsoenlijke werkgevers en opdrachtgevers gaan gedragen.

Andreé Ruiters, bestuurder FNV Media en Cultuur: ‘Landelijke en regionale publieke omroepen lijken onvoldoende te beseffen dat ze met publieke middelen werken. Ze betalen aan de ene kant sommige presentatoren meer dan volgens de wet mag, terwijl ze aan de andere kant heel veel mensen achter de schermen juist onderbetalen en hun rechten uithollen via een carrousel van tijdelijke contracten, veel te lage zzp-tarieven en Tentoo-constructies.’

Slob moet belofte nakomen

Omroepmedewerkers doen jarenlang structureel werk, maar krijgen toch geen vast contract. ‘Je krijgt iedere keer een tijdelijk contract en dan net voor je recht hebt op een vast contract ‘moet je met WW-vakantie’ voor je terug mag komen’, aldus een omroepmedewerker. Ruiters: ‘De kosten worden afgewenteld op de makers en de samenleving. Daarna begint de contractencarrousel opnieuw. Veel kennis en kunde gaat zo verloren en publiek geld wordt hiermee verspild. De minister is met ons en omroeppersoneel in gesprek gegaan en beloofde beterschap; eerst voor de zomer, daarna rond Prinsjesdag. Maar hij is nog steeds niet met maatregelen gekomen om de misstanden aan te pakken. Zijn ministerie is opdrachtgever van deze publieke dienstverlening.’

Ministerie als opdrachtgever verantwoordelijk

De FNV wil dat minister Slob zijn beleid aanpast omdat het nu verdere flexibilisering in de hand werkt en wil dat hij voorwaarden aan subsidieverlening in de Mediawet opneemt.

De concrete maatregelen die de FNV voorstelt:

  • Aanpassing van de Mediawet; door daarin randvoorwaarden op te nemen zodat publieke omroepen meer en eerder vaste dienstverbanden aangaan, geen ‘Tentoo-constructies’ gebruiken en reële zzp-tarieven hanteren. Bij aan- en uitbestedingen van productiewerk aan bedrijven zou in de wet als voorwaarde moeten gelden dat tenminste arbeidsvoorwaarden op het niveau van de cao Omroeppersoneel gehanteerd worden.
  • Zorgen voor een stabiele begroting en teruglopende STER-inkomsten compenseren.
  • De financiering van programma’s zo regelen dat werkzekerheid en talentbehoud de uitgangspunten zijn.
  • Omroepwerkgevers aanspreken op goed werkgeverschap en duurzame en doelmatige besteding van publiek geld.

Eindbod cao Omroeppersoneel

Omroepwerkgevers hebben tijdens de cao-onderhandelingen vorige week een eindbod neergelegd. Daarmee gaan zij totaal voorbij aan de breed gedragen vraag van omroepmedewerkers voor meer werkzekerheid. De FNV wil afspraken die leiden tot meer vaste contracten en reële tarieven voor zzp-ers die niet cao-ondermijnend werken.
De FNV wil dat de minister en omroepdirecteuren stoppen met naar elkaar te wijzen wie er wat aan moet doen, maar hun verantwoordelijkheid nemen en zich als fatsoenlijk opdrachtgever en werkgever gaan gedragen.

De cao Omroeppersoneel geldt voor zo’n 4900 publieke omroepmedewerkers bij de NPO en RPO samen. Zo’n 3600 bij de landelijke en 1300 bij de regionale. Zij werken voornamelijk achter de schermen als bijvoorbeeld redacteur, productieassistent, regisseur of editor. Daarnaast werken er enkele duizenden mensen aan programma’s van de publieke omroepen als zzp-er, via Tentoo-constructies en bij productiebedrijven als NEP en United.

Lees voortgang

Delen met anderen