Gezamenlijke studie van Messe Frankfurt en RWTH Aken bevestigt veiligheid van luchtkwaliteit in beurshallen

Gezamenlijke studie van Messe Frankfurt en RWTH Aken bevestigt veiligheid van luchtkwaliteit in beurshallen

De afgelopen twee jaar was het vrijwel onmogelijk om beurzen te houden, hoewel veel beurshallen in Duitsland geavanceerde ventilatiesystemen hebben. De gezondheidsautoriteiten gingen ervan uit dat wanneer mensen ademen, ze potentieel virusgeïnfecteerde aerosolen uitstoten op dezelfde manier als ze CO2 uitstoten en dat dit zou leiden tot wijdverbreide infecties met SARS-CoV-2.

Onderzoek

Daarom mochten in eerste instantie geen evenementen in publiek toegankelijke ruimtes plaatsvinden. De technische uitrusting en ventilatiesystemen in de beurshallen werden niet meegerekend, terwijl het risico op infectie aanzienlijk kan worden verminderd door ventilatie en luchtzuivering. Een studie – uitgevoerd door Messe Frankfurt samen met een team van onderzoekers van het Institute of Building and Indoor Climate Technology, E.ON Energy Research Centre, RWTH Aachen en Heinz Trox Wissenschaft gGmbH – onderzocht het niveau van luchtverontreiniging in typische beurshallen en bepaalt of de luchtkwaliteit een hygiënerisico vormde.

Het onderzoek is uitgevoerd in de tweede helft van 2021. Onder leiding van prof.dr. Dirk Müller zijn de besmettingsniveaus gemeten op drie beurzen – Indoor-Air, Formnext en Food Ingredients (Fi) Europe – in hallen 3 en 12 in Messe Frankfurt.

Metingen 

Zoals Uwe Behm, lid van de Raad van Bestuur van Messe Frankfurt, uitlegde: “Deze nieuwe onderzoeksresultaten tonen aan dat er een goede luchtcirculatie was in alle onderzochte zalen en bij alle drie de evenementen, zonder herkenbare zakken met niet-gecirculeerde lucht. De concentraties CO2 op de afzonderlijke meetpunten verschilden slechts zeer marginaal van die in de afvoerkanalen, waardoor de luchtmix nagenoeg ideaal is.” De metingen zijn gedaan in de luchttoevoer- en afvoerkanalen van de ventilatiesystemen en met 22 extra sensoren die continu in bedrijf zijn tijdens de evenementen. Deze werden op hoofdhoogte van de bezoeker op kolommen, bij gangpaden en tribunes en in ruimtes naast de hallen geplaatst.

Als indicator voor de verontreiniging van de binnenlucht is de concentratie CO2 genomen. Dit komt omdat aërosolen – die een belangrijke indicator zijn geweest in de pandemie en mogelijk met virussen kunnen worden geïnfecteerd – op dezelfde manier als CO2 worden uitgestoten door te ademen. Het streven moet zijn om een ​​CO2-niveau van 1.000 ppm (parts per million) niet te overschrijden. CO2-concentraties boven 2.000 ppm worden als hygiënisch onaanvaardbaar beschouwd.

Veilige luchtkwaliteit

Alle gemeten CO2-concentraties waren consistent ruim onder de 1.000 ppm – in sommige gevallen waren ze iets meer dan 400 ppm, wat bijna vergelijkbaar is met de kwaliteit van de buitenlucht. Met een maximaal niveau van 835 ppm op de dag met het hoogste aantal bezoekers, werd ook aangetoond dat de door Messe Frankfurt opgegeven hoeveelheden verse lucht voldoende waren om op alle dagen van het evenement een goede en hygiënisch veilige luchtkwaliteit te garanderen. Dit betekent dat het, met aanvullende veiligheids- en hygiënemaatregelen, mogelijk is om beurzen ook tijdens een pandemie veilig te houden. In combinatie met verdere maatregelen vanuit een erkend hygiëneconcept is er vanuit ventilatieoogpunt geen reden om geen beurzen te houden. De luchtkwaliteit kan en moet echter continu worden gecontroleerd door de concentratie CO2 in de lucht te meten.

Lees hier meer over de studie.

Lees voortgang

Delen met anderen