VVEM: ‘Vaccinatiebewijs is slechts een van de scenario’s’

VVEM: ‘Vaccinatiebewijs is slechts een van de scenario’s’

Momenteel doet op sociale media een bericht de ronde waarin een fragment van een vroege conceptversie van een evenementenprotocol wordt gedeeld. In het bericht wordt geïnsinueerd dat ‘de VVEM pleit voor het alleen toelaten tot evenementen van mensen met een vaccinatiebewijs.’ De VVEM benadrukt dat het om een werkdocument gaat met mogelijke scenario’s.

Nieuwe inzichten

De verspreiders van het bericht zorgen voor onnodige paniek, aldus de VVEM. Feit is wel dat er vanuit de branche actief wordt nagedacht over protocollen die een veilig en grootschaliger bezoek van evenementen weer mogelijk moeten gaan maken. Daarbij wordt actief gekeken naar nieuwe inzichten en mogelijke of te verwachten voorschriften vanuit de overheid en het RIVM.

De VVEM verwacht niet dat er een vaccinatieplicht zal komen, maar houdt in conceptprotocollen rekening met een dergelijk scenario, zoals er met alle mogelijke variabelen rekening wordt gehouden.

Actuele protocollen

De meest actuele protocollen van de VVEM/Alliantie van Evenementenbouwers voor evenementenlocaties binnen en evenementen buiten (de laatste versies dateren van 1 oktober jongstleden) zijn te vinden op de website van de alliantie.

Lees voortgang

Delen met anderen